Veckoinfo v 18

Mån: 1 maj röd dag.

Tis:Dans (det är bra om alla har vanliga strumpor på, som är lätt att ta av, vi dansar barfota, så vi inte halkar så lätt)

SV
Fritids: plantering 4/klass
Ons:
Grupparbete om växter och djur.

Utflykt efter lunch, tillbaka till mellis 15.00 (ingen matsäck) bara kläder efter väder.

Fritids: Snickis 3/klass, skateboard ( man får ta med egen hjälm och skateboard om man har hemifrån)

Tors:

Ipad och matte.

Städning

Fritids: kompiskul mellan 14-15. Experiment 3/klass. Bandy ute för alla som vill.

Fre:

Veckans nyheter. SV.

Fritids: Bingo för alla som vill.

Vecka 17:

Den här veckan har vi haft idrott utomhus, vi har även börjat ha dramalek ute. Nu när vädret börjar bli varmare så kommer vi att vara ute mer och ägna oss mer åt utomhuspedagogik och lektioner ute. Tänk därför på att kolla så att det alltid finns kläder efter väder på elevernas hyllor. I matten har vi arbetat med begreppen under, över och i, öva gärna vidare hemma. Vi har även arbetar med klockan. På NTAn fick de i uppdrag att mäta Jonas.

På fritids arbetar vi mycket med kompisgrupper/lekgrupper tillsammans med 0c2. Det finns totalt sex stycken mindre grupper med ca 10 elever i, alla grupper har hunnit ha Kompiskul en gång. Vi har Kompiskul tre gånger i veckan, tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 14-15. Vi avslutade veckan med stjärnfredag.

Fritids önskar gamla PET-flaskor och glasburkar till olika projekt, så om ni har några hemma får ni gärna ta med dem. Lämna till Cicci. 

Kommande datum:

23/5 Årstafestivalen

26/5 klämdag/ fritids öppet som vanligt

30/5 sommarutflykt med egen matsäck

1/6 APT

5/6 klämdag/ fritids öppet som vanligt

7/6 överraskningsutflykt
9/6 skolavslutning

Vi har också planerat in en hemlig utflykt till Junibacken den 7 juni. Vi har tänkt att överraska barnen med denna utflykt, så vi uppskattar att ni inte säger något. Men vi behöver er hjälp. Vi önskar att tre vuxna följer med och hjälper till att ansvara för en liten grupp barn, när vi är där. Jag önskar att ni mailar mig om ni är intresserade av att hjälpa till den dagen.
Önskar er alla en trevlig helg!

Veckans nyheter

18 views

Pedagogisk planering

Vad?
Presentera delar av veckobrevet i TV-nyhetsform. Två elever från klassen filmas och berättar om två saker som hänt i veckan och två saker som händer nästa vecka.

Varför?
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. (LGR 11, s 9)
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid (LGR 11, s 24)
I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. (LGR 11, s 24)
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, (LGR 11, s 25)
utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle… (LGR 11, s 24)

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. (LGR 11, s 25)
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. (LGR 11, s 25)
Konkret mål

Teknik
iPads
Tala tydligt med ett genomtänkt innehåll.
Reflektera över vad de har gjort och ska göra.
Ha roligt
Presentera veckobrevet på ett nytt och kreativt sätt som väcker intresse hos föräldrarna.

Kompiskul – Flodhästarna

Vi har börjar med lekgrupper tillsammans med oc2 på fritids. Barnen är indelade i små grupper på ca tio barn. De fick börja med pratbollen som båda klasserna känner igen från dramaleken. De fick säga sitt namn och något som de gillar att göra, sedan lekte vi hunden och benet. Vi avslutade med mellanmål i klassrummet och kom på gruppnamnet Flodhästarna.

 

Syften med lekgrupperna är att hjälpa eleverna att hitta flera vänner och lära känna barn i parallellklassen. De ges också möjlighet att leka tillsammans i en mindre grupp. Det är också mysigt att äta mellanmål tillsammans i mindre grupp, där alla får komma till tals och där vi lär känna varandra.

Plantering – tomater

Vi planterar tomater på bilden. Vi har pratat om vad som behövs för att det ska bli en tomatplanta. Eleverna har även fått rita, skiva och reflektera kring vad de tror kommer hända med deras växt. Många tyckte att det var väldigt spännande och roligt.

De får ta hem tomaterna idag. 

Syften, kunskap om växter, lära sig att ta ansvar, följa plantans utveckling.