Veckoinfo v 10

Mån:Idrott för alla utom röda bordet.Lärplatta och dramalek i halvklass.

Fritids: utflykt åter mellis 

Tis:

Dans

SV
Fritids: kör 14,45-15,30 på Tegelbo, schack.
Ons: 

NTA och bild i halvklass
Fritids: Röris och skapande

Tors: 
MA 

Fritids: lego och pärlverkstad
Fre:
SV 
Städning

Fritids: bingo 

Vi har jobbat med bokstaven F i veckan. Vi läser nu tredje boken i serien om Jack. 

Nästa vecka är det ju sportlov, så denna info är för veckan efter.

Önskar er alla ett trevligt lov!
Kommande datum:

APT 23/3

Påsklov v 15

APT 27/4, enhetsråd, skolråd.

10/5 friidrottsdag 

26/5 klämdag
9/6 skolavslutning 

Torsdag

Idag har vi haft en lektion i vett och etikett med fokus på matsalen. På matten fortsatte vi att räkna tiokompisar. Vi har också pratat integritet med barnen och lyssnat på låten stopp min kropp. Vi kommer fortsätta att jobba med integritet, främst på dramalektion.

OBS NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL

 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

 

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

 

 

Modersmålsundervisning på Årstaskolan

 

 

På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

 

Anmälningsrutiner

 

Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.

 

Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

 

Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .

 

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se