Veckans nyheter

33 views

Vi tackar Sörgården 0A för tipset om veckans nyheter 🙂

Pedagogisk planering

Vad?
Presentera delar av veckobrevet i TV-nyhetsform. Två elever från klassen filmas och berättar om två saker som hänt i veckan och två saker som händer nästa vecka.

Varför?
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. (LGR 11, s 9)
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid (LGR 11, s 24)
I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. (LGR 11, s 24)
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, (LGR 11, s 25)
utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle… (LGR 11, s 24)

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. (LGR 11, s 25)
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. (LGR 11, s 25)
Konkret mål

Teknik
iPads
Tala tydligt med ett genomtänkt innehåll.
Reflektera över vad de har gjort och ska göra.
Ha roligt
Presentera veckobrevet på ett nytt och kreativt sätt som väcker intresse hos föräldrarna.

Bokbytardag

Idag har vi haft bokbytardag på skolan. De som ville fick möjlighet att ta med sig böcker hemifrån och byta mot nya böcker. Sedan fick alla läsa tyst, de som inte bytte böcker fick läsa i böcker från klassrummet. Vi har också kollat på en film om böcker.

 

Syften, uppmuntra till läsning, sagor, fantasi och gemenskap.

Veckoinfo v 17

Mån: Idrott för alla utom gröna bordet.
Lärplatta och dramalek i halvklass.

Fritids: utflykt åter 15,15

Tis:

Tis:Dans (det är bra om alla har vanliga strumpor på, som är lätt att ta av, vi dansar barfota, så vi inte halkar så lätt)

SV
Fritids: plantering 4/klass
Ons:
NTA och bild i halvklass

Fritids: Snickis 3/klass, skateboard ( man får ta med egen hjälm och skateboard om man har hemifrån) 

Tors:
MA

Städning

Fritids: utelekar

APT, vi stänger bakgården 16,45. Behöver ni barnomsorg efter det v.g. Kontakta ingrid.backstrom@stockholm.se

Det är enhetsråd kl 18,00 i köket på bakgården och skolråd kl 19,00.

Fre: 

MA – klockan

Fritids: Stjärnfredag
Vi har jobbat med bokstaven Ö i veckan, och mätt och jämfört att mäta med kuber, byggt böcker med olika hjälpmedel, fortsatt att träna på klockan mm. Vi har även börjat träna på en dans som vi tänkt visa upp på Årstafestivalen som kommer att vara den 23/5. Mer info om den kommer senare. 

Vi har också planerat in en hemlig utflykt till Junibacken den 7 juni. Vi har tänkt att överraska barnen med denna utflykt, så vi uppskattar att ni inte säger något. Men vi behöver er hjälp. Vi önskar att tre vuxna följer med och hjälper till att ansvara för en liten grupp barn, när vi är där. Jag önskar att ni mailar mig om ni är intresserade av att hjälpa till den dagen. 
Önskar er alla en trevlig helg!

Kommande datum:

APT 27/4, enhetsråd, skolråd.
10/5 friidrottsdag

23/5 Årstafestivalen

26/5 klämdag/ fritids öppet som vanligt

30/5 sommarutflykt med egen matsäck

1/6 APT

5/6 klämdag/ fritids öppet som vanligt

7/6 överraskningsutflykt
9/6 skolavslutning