Modersmål på Årstaskolan

OBS NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan

På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

Anmälningsrutiner

Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.

Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se

Utvecklingssamtal

Just nu pågår utvecklingssamtal för hälften av barnen som Emmy håller i.

Carol håller på att intervjua de barn som hon håller utvecklingssamtalet för.

Så om ni inte blivit kallade till ett utvecklingssamtal så kommer det att komma efter sportlovet.

Vi valde att lämna ut tider i stället för att sätta upp en lapp med tider.

Veckobrev 

Vecka 8

Måndag:
Dans med vattentema. Svenska, veckansbokstav Ff.

Tisdag: 
Svenska , Bornholmslekar. Matematik, ordningstal. Gymnastik.

Onsdag:
Svenska , Bornholmslekar. Matematik, ordningstal.

Torsdag: 
Svenska ASL, lärplatta. Tema vatten. NTA (Natur och teknik för alla) jämföra och mäta. skapande.

Fredag: 

Svenska ASL, lärplatta. NTA,  (Natur och teknik för alla) jämföra och mäta. Skapande.


Kommande datum:
Sportlov  v. 9
APT 23/3
Påsklov  v.15
APT 27/4, enhetsråd, skolråd.

26/5 klämdag

9/6 skolavslutning 
Önskar alla en trevlig helg!
Carol, Emmy och Magnus