Veckobrev v.12

Hej

Den här veckan har vi pratat mycket om studiero i klassen. Barnen har tillsammans med mig skapat en ”studierotrappa”. Den handlar om hur vi tillsammans går från att vara nybörjare till stjärnor i att skapa studiero åt varandra. Barnen har listat olika egenskaper och förmågor som är bra att ha för att kunna klättra uppåt. Det handlar till exempel om att räcka upp handen, bara gå runt när det är nödvändigt, att vi pratar med ”inomhusröst”, med mera. Totalt är det fem trappsteg för att nå upp till toppen. Vi undviker ordet ”inte” och fokuserar istället på hur vi ska göra. Tanken är att de ska vara lätta och tydliga steg som inte känns omöjliga, steg som alla kan uppnå efter förmåga. Det handlar inte om att skapa hets eller tävlingslust. Utan att det ska vara en tydlig och progressiv utveckling för alla barn i klassen.

I tisdags rockade vi sockarna för att uppmärksamma att vi alla är olika och för att fira mångfalden som finns i vår klass och i världen, olika är bra!

MA – multiplikation och mattespel.

SV – har vi tränat på ng-ljudet.

SO – vi ska den här veckan göra klart våra världskartor.

GOW – stål jätte.

Nästa vecka 13:

Måndag: idrott

Tisdag: dans grupp 2, läsläxa Buenos Aires nästa, kapitel 20 sidor 111-116

Viktiga datum

Nu på torsdag är det APT

Fredagen den 7 april ska klassen besöka Naturhistoriska museet. Barnen är iväg hela dagen och kommer tillbaka efter ett.

Vänliga hälsningar!

Boris och Malin

 

Veckobrev v.11

Hej

Vi har haft en del riktigt soliga dagar, kanske kan det vara våren som står på glänt? Jag vill tacka alla vårdnadshavare för en trevlig start på morgonen. Det var kul att se att så många kunde komma på föräldrafrukosten.

Idag har vi haft besök av den eminente Josef Sahlin lärare och bibliotekarie på Årstaskolan. Han och några elever från Årstaskolan fick pris för sitt arbete i hur vi kan arbeta med källkritik. Eleverna i 2B fick lyssna och göra övningar i hur vi kan tänka mer kritiskt kring de nyheter vi får ta del av i medier.

Här följer en länk till inslaget i nyhetsmorgon: Barnen i 2B gjorde dock andra övningar än de som beskrivs i inslaget:

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/elever-fick-pris-det-är-så-lätt-att-skriva-falska-nyheter-3840972

Vi har under veckan tittat på det fantastiska naturprogrammet Planet Earth. Vi brukar titta i ungefär 10 minuter efter varje lunchrast. Syftet är att eleverna ska få komma till ro efter att de rör sig under rasten. Det verkar ha gett effekt och barnen kan sedan studera effektivare. Programmet är otroligt filmat och innehåller ibland saker som är läskiga. Vi pratar i helklass om vad det är vi har sett, för att eleverna inte ska känna sig ensamma i och få ventilera sina känslor.

MA – vi har spelat matematikspel, med hundratal och tusental, samt spel med addition och subtraktion. Multiplikation var också uppskattat av eleverna att börja undersöka. Vi har laborerat med massa och vikt, jämfört olika material.

SV – vi tränar på liknelser. Det svenska språket är fullt av djur och vi gör många liknelser av dem.

SO – vi skapar våra världskartor där vi har klistrat in nästan alla världsdelar, nu är det dags för världshaven.

EN – temat är fortsatt leksaker och vi spelar ”engelska bingo”.

GOW – ”Söt men farlig bjässe”.

Nästa vecka 12

måndag: idrott

tisdag: dans grupp 2, läsläxa kapitel 19 Feber till frukost sidor 105-110

torsdag: APT, vid behov av barnomsorg kontakta Bitr. Ingrid Bäckström.

På tisdag ska alla barn och pedagoger på Tegelbo ”rocka sockorna” – ha olika färger på strumporna – för att uppmärksamma att vi alla är olika, med skilda förutsättningar.

Vänliga hälsningar!

Boris och Malin

 

 

 

Veckobrev v.10

Hej

Det känns som sportlovsvädret blev en vecka försenat. Vinterkylan kom tillbaka med besked den här veckan. Men vi i klassen känner oss utvilade och redo för nya stordåd.

Jag har lite information från fritidspedagogerna:

En vädjan om våra telefonrutiner.

Som det ser ut nu på Tegelbo så får vi många inkommande telefonsamtal varje eftermiddag som tar mycket tid från oss pedagoger att svara på.

Det innebär att vi får mindre tid i verksamheten med era barn.

Meddela oss på morgonen när ni lämnar ert/era barn om barnet ska gå hem själv och vilken tid, gå med kompis hem eller om någon annan ska hämta. Kommer barnen själva, kan de ha meddelandet på en lapp.

Vi ser helst att ni endast ringer vid akuta ärenden.

Hoppas att ni har förståelse för detta, prata gärna med oss om ni undrar över något.

Med vänliga hälsningar alla pedagoger på Tegelbo

MA – vi har börjat med ett nytt kapitel i matteboken som handlar om:

Jämföra, uppskatta och mäta massa

Multiplikation! Spännande med ett nytt räknesätt.

Mer om subtraktion i talområdet 0 till 20.

SO – barnen fortsätter att skapa världskartor.

EN – vi tittar på Kids Zone ett pedagogiskt program om engelska och spelar engelskt Bingo.

SV – läsförståelse ligger i fokus och vi tänker, kopplar och ställer frågor till de texter vi läser.

Bild – barnen har färglagt ”Mandala” bokmärken med visdomsord kring läsning och böcker.

GOW – ”Lilla Mys skapare”

Föräldrafrukost

Nästa onsdag den 15 mars klockan 8:00 är det föräldrafrukost, vårdnadshavare är välkomna att komma och äta frukost med sina barn. Skriv gärna till mig om ni inte kan komma.

Nästa vecka 11

Måndag: idrott

Tisdag: dans grupp 1, läsläxa Klockan tickar sidor 102-104

Onsdag: Föräldrafrukost 8:00-9:10.

Vänliga hälsningar!

Boris och Malin

 

Veckobrev v.8 och information om modersmålsundervisningen

Hej

Då är det bara några dagar kvar till sportlovet. Kom ihåg att anmäla på fritidsbloggen om ert barn ska vara på fritids under denna vecka. Information om modersmålsundervisning följer i slutet av detta veckobrev.

Det känns som vädret har spelat oss många spratt under februari. Kom ihåg att titta till era barns hyllor så att det finns kläder efter väder. Vi hjälper barnen att hänga upp kläder i torkskåpet för att de ska hinna torka mellan rasterna och utevistelserna.

Talesätt och ordspråk

Vi har börjat uppmärksamma mångfalden av talesätt och ordspråk som finns i det svenska språket. På en panel i klassrummet har vi satt upp meningar och fraser. Detta för att dela med oss av de talesätt och ordspråk vi hittar när vi läser och pratar i klassrummet. Det blir roliga diskussioner om vad de kan betyda och när en ska använda dem. ”När man talar om trollen står de oftast i farstun” – kan bli väldigt spännande att förklara och förstå.

Kontinenter och världsdelar

I samband med att vi avslutar rymdtemat är det dags att landa en stund på jorden och undersöka våra världsdelar och världshav. I det centrala innehållet för samhällskunskap (SO som det står på schemat) ska undervisningen behandla: Jordgloben. ”Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven” (lgr11)

Tanken är att eleverna ska förstå att vi lever på en stor planet som vi delar med andra varelser. Och som det står vidare i kommentarer till det centrala innehållet: ”Jordgloben är en bild av verkligheten och en utgångspunkt för vidare studier av kartor med deras uppbyggnad av färger, symboler och skalor.”

I klassrummet närmar vi oss detta genom att barnen får titta på filmer om olika typer av kartor och sedan får skapa egna världskartor. Det är roligt att få höra barnens förkunskaper. De kan mycket om de nya teknikerna som finns i kartskapande. Inte minst med GPS och Pokémon Go.

Valfri läxa

I samband med att vi introducerade detta nya moment röstade barnen fram en läxa som är valfri att göra. De elever som vill får göra en karta över sitt rum. Enda kravet är att den ska vara ur ett fågelperspektiv över det rum de sover i. Det ska bli spännande att se resultaten. Anledningen till att det är en valfri läxa är att vi ständigt tränar på elevinflytande under lektionerna och klassen röstade tillsammans att de ville ha detta i läxa och att det också skulle vara valfritt.

SV – vi har repeterat ordklasser och löst detektivhistorier i läsförståelsen.

MA – vi har börjat med additions uppställning, avrundat tal och gjort talmönster. En grupp fick idag gå ner till ICA tillsammans med Malin och ”låtsashandla”, detta för att träna på avrundning. Nästa grupp ska gå imorgon.

EN – vi fortsätter med att lära oss om leksaker.

SO – världsdelar och världshav.

GOW – ”Trollkarlsmamma!”

Viktiga datum

Sportlov nästa vecka 9.

Veckan efter sportlovet vecka 10

Måndag:       idrott, försök att låta eleverna packa sina väskor själva. Det blir lättare för dem att komma   ihåg vad de hade med sig.

Tisdag:          Dans grupp 2

Läsläxa kapitel 17, Gavinis guld, sidor 96-101

Vänliga hälsningar!

 Boris och Malin

OBS NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan

På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

Anmälningsrutiner

Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.

Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se