Lovanmälan påminnelse

LovanmälanNu är det dags att anmäla om ert barn behöver fritidsomsorg på sommarlovet.
Under hela juli månad samt första veckan i augusti är alla fritidsenheterna tillsammans på Tegelbo.
Övriga veckor är verksamheten öppen på respektive enheter.
Öppettiderna är 06.30-18.00 alla dagar på lovet.
Observera dock att den 8 augusti är det studiedag för all ordinarie personal på skolan och den som behöver fritidsomsorg då måste anmäla det via mejl till bitr. rektor Ingrid Bäckström, ingrid.backstrom@stockholm.se
Höstterminen -17 startar onsdag den 16 augusti.
För att vi och köket ska kunna planera verksamheten behöver vi få in era anmälningar senast söndagen den 21 maj och som vanligt är det viktigt att ni anmäler även om ert barn ska vara ledigt hela lovet.