Veckobrev v.16

Hej alla föräldrar och barn!

Veckans meningar:
Vi har tittat på Kids zone.
Vi har jobbat med kroppsdelar, maträtter och familjemedlemmar på engelska.
Vi har jobbat med multiplikation och division.
Vi har förberett utvecklingssamtal.
Vi har tittat på grammatikbolaget och arbetat med verb, substantiv och adjektiv.

Vi började denna vecka med att prata om terrordådet som skedde sista skoldagen innan påsklovet. Barnen hade många tankar och funderingar som vi pratade en lång stund kring. Förutom denna tråkiga händelse var barnen väldigt nyfikna på hur många poäng som de uppnått efter ”Tummen upp”. Vi kom upp till 3000 poäng! Det rätta svaret till varför uppdraget slutade den 12 april var att det var samma datum som Jurij Aleksejevitj Gagarin, den första människan var i rymden och den första, som kretsat runt jorden. Vi hade två gissningar på detta som ytterligare gav 100 extra poäng. Överraskningen ville barnen själva vara med och bestämma och efter en omröstning vann förslaget att ha en klassfest. Denna kommer att äga rum den 11 maj under skoltid. Vi vill även samma dag bjuda in er föräldrar mellan kl.8.00-9.00 till en gemensam klassfrukost med mingel. Alla tar med det som ni själva vill äta och dricka. Vi hopppas på att så många som möjligt kan delta. Om ni som förälder inte kan delta skicka gärna med frukost till ert barn.

Svenska: Arbetat med ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.
Matematik: Räknat med multiplikation och division.
Engelska: pratat om olika familjemedlemmar, maträtter och kroppsdelar.

Läxa:
20/4-26/4 Diamantjakten kap.21

V.17
Onsdag: Idrott, läsläxa till skolan
Torsdag: Läsläxa skickas hem, utvecklingssamtal, APT, föräldraråd.

Viktiga datum:
27/4 APT, Föräldraråd 18.00-19.00, Skolråd 19.00-20.00
27/4 Utvecklingssamtal
4/5 Utvecklingssamtal
11/5 Klassfest samt klassfrukost
23/5 Årstafestivalen kl.16.00-19.00
24/5 Skoldagen börjar kl.9.30. Morgonfritids öppen som vanligt.
5/6 Kompensationsledigt för Årstafestivalen

APT och föräldraråd

På torsdag, 27 april, stänger fritids 16.50 pga. APT

Kl. 18.00 är det dags för Föräldraråd på Sörgården och kl. 19.00 Skolråd i personalrummet på expeditionen. Klassen har rätt att skicka 2 föräldrarepresentanter till föräldrarådet. Hör av dig om du vill och kan vara med! Vi har bara en ordinarie, som tyvärr har fått förhinder den här gången. 

Fritids vecka 17

Måndag 24 april

F-klassen går till Trollskogen med f-klasserna från Bakgården. Tillbaka på skolan för mellis i matsalen 14.00

Åk 2 går till Vallaparken och tillsammans med 2:orna från Bakgården och Tegelbo. Tillbaka på skolan för mellis i matsalen kl. 14.30 (OBS! En halvtimme senare än vanligt)

Tisdag 25 april

14.30-15.15 Fritidskören på Tegelbo

Onsdag 26 april
14.30-15.30 Drama

Torsdag 27 april

14.45-15.45, för alla klasser på Sörgården

Serieverkstad på undervåningen

Tittskåpsverkstad på övervåningen 

Spelhåla på övervåningen

Fredag 28 april

BINGO

Organisationsförändring

Hej,

Nästa läsår kommer vi att göra en organisationsförändring där årskurs 3 kommer att bilda en egen enhet i E-huset, våningsplanet ovanför Bakgården. Detta möjliggörs då högstadiet flyttar till Årstaviken och vi får fler lokaler att tillgå i den byggnaden. Vi kommer även att utöka med två förskoleklasser vilket innebär att det blir fem förskoleklasser nästa läsår och de behöver få utrymme i lågstadieenheternas lokaler.

Tanken med denna förändring är att främja övergången till årskurs fyra där samarbetet mellan stadierna kommer att möjliggöras i större utsträckning både under skoldelen och under fritidsverksamheten. Eleverna får tillfälle att lära känna varandra bättre inför mellanstadiet vilket kommer vara gynnsamt ur ett trygghets-, trivsel- och kunskapsperspektiv. Det blir även lättare för både elever och pedagoger att samarbeta, genomföra aktiviteter och samplanera mellan parallellklasserna vilket också innebär positiva effekter för både lärmiljön och det sociala klimatet. För att göra denna övergång och flytt bra för eleverna kommer de att besöka sina nya lokaler under våren.

Vi hoppas att ni föräldrar känner förtroende inför detta beslut och förstår att det finns en grundtanke där elevens bästa står i fokus. Ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor och kan då kontakta:

Johan Engström biträdande rektor 4-6
johan.engstrom@stockholm.se

Ingrid Bäckström biträdande rektor f-3 ingrid.backstrom@stockholm.se

Susanne van der Kwast biträdande rektor f-3 susanne.vanderkwast@stockholm.se

Med vänlig hälsning Skolledningen