Veckobrev v.17

Hej alla barn och föräldrar!

Då är vi igång med läsårets sista utvecklingssamtal. Tack till första hälften av barnen för väl genomförda samtal, ni är bäst! Tack även till föräldrarna som visat nyfikenhet och hjälp till för att föra samtalen framåt. Barnen har idag, fredag, stolt berättat om sina samtal för varandra.

Sv: Läsa en text skriven i dåtid och gjort om den till nutid t.ex. var-är, gillade-gillar, åkte-åker. Valt ut djur och skrivit ord som beskrivit djuren.
Ma: Fortsatt med division, multiplikation samt visa hur man kommit fram till ett svar.
Eng: Lärt oss namnen på olika djur.
SO: Pratat om Valborg.

Läxor:
Inga läxor delades ut denna vecka pga utvecklingssamtal.

V.18
Måndag: 1maj
Onsdag: Idrott, läsläxa till skolan
Torsdag: Läsläxa skickas hem, utvecklingssamtal

Viktiga datum:
4/5 Utvecklingssamtal
11/5 Klassfest samt klassfrukost
23/5 Årstafestivalen kl.16.00-19.00
24/5 Skoldagen börjar kl.9.30. Morgonfritids öppen som vanligt.
1/6 APT
5/6 Kompensationsledigt för Årstafestivalen

Trevlig Valborg!
Mani

Info från Ingrid

Hej alla familjer!
Om ni vet att ni är på väg att flytta och byta skola vore vi väldigt tacksamma om ni meddelar oss så snart det bara går.
Som ni ser växer Årsta och det flyttar in många familjer som har barn som behöver en skolplats.
För att Skanskvarnskolan och vi ska kunna fördela platser så bra det bara går, behöver vi vara uppdaterade om hur det ser ut till hösten.
Meddela mig på ingrid.backstrom@stockholm.se eller 08 50846205

Hälsningar
Ingrid Bäckström
Bitr.rektor
Årstaskolan

Veckobrev v.16

Hej alla föräldrar och barn!

Veckans meningar:
Vi har tittat på Kids zone.
Vi har jobbat med kroppsdelar, maträtter och familjemedlemmar på engelska.
Vi har jobbat med multiplikation och division.
Vi har förberett utvecklingssamtal.
Vi har tittat på grammatikbolaget och arbetat med verb, substantiv och adjektiv.

Vi började denna vecka med att prata om terrordådet som skedde sista skoldagen innan påsklovet. Barnen hade många tankar och funderingar som vi pratade en lång stund kring. Förutom denna tråkiga händelse var barnen väldigt nyfikna på hur många poäng som de uppnått efter ”Tummen upp”. Vi kom upp till 3000 poäng! Det rätta svaret till varför uppdraget slutade den 12 april var att det var samma datum som Jurij Aleksejevitj Gagarin, den första människan var i rymden och den första, som kretsat runt jorden. Vi hade två gissningar på detta som ytterligare gav 100 extra poäng. Överraskningen ville barnen själva vara med och bestämma och efter en omröstning vann förslaget att ha en klassfest. Denna kommer att äga rum den 11 maj under skoltid. Vi vill även samma dag bjuda in er föräldrar mellan kl.8.00-9.00 till en gemensam klassfrukost med mingel. Alla tar med det som ni själva vill äta och dricka. Vi hopppas på att så många som möjligt kan delta. Om ni som förälder inte kan delta skicka gärna med frukost till ert barn.

Svenska: Arbetat med ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.
Matematik: Räknat med multiplikation och division.
Engelska: pratat om olika familjemedlemmar, maträtter och kroppsdelar.

Läxa:
20/4-26/4 Diamantjakten kap.21

V.17
Onsdag: Idrott, läsläxa till skolan
Torsdag: Läsläxa skickas hem, utvecklingssamtal, APT, föräldraråd.

Viktiga datum:
27/4 APT, Föräldraråd 18.00-19.00, Skolråd 19.00-20.00
27/4 Utvecklingssamtal
4/5 Utvecklingssamtal
11/5 Klassfest samt klassfrukost
23/5 Årstafestivalen kl.16.00-19.00
24/5 Skoldagen börjar kl.9.30. Morgonfritids öppen som vanligt.
5/6 Kompensationsledigt för Årstafestivalen

Organisationsförändring

Hej,

Nästa läsår kommer vi att göra en organisationsförändring där årskurs 3 kommer att bilda en egen enhet i E-huset, våningsplanet ovanför Bakgården. Detta möjliggörs då högstadiet flyttar till Årstaviken och vi får fler lokaler att tillgå i den byggnaden. Vi kommer även att utöka med två förskoleklasser vilket innebär att det blir fem förskoleklasser nästa läsår och de behöver få utrymme i lågstadieenheternas lokaler.

Tanken med denna förändring är att främja övergången till årskurs fyra där samarbetet mellan stadierna kommer att möjliggöras i större utsträckning både under skoldelen och under fritidsverksamheten. Eleverna får tillfälle att lära känna varandra bättre inför mellanstadiet vilket kommer vara gynnsamt ur ett trygghets-, trivsel- och kunskapsperspektiv. Det blir även lättare för både elever och pedagoger att samarbeta, genomföra aktiviteter och samplanera mellan parallellklasserna vilket också innebär positiva effekter för både lärmiljön och det sociala klimatet. För att göra denna övergång och flytt bra för eleverna kommer de att besöka sina nya lokaler under våren.

Vi hoppas att ni föräldrar känner förtroende inför detta beslut och förstår att det finns en grundtanke där elevens bästa står i fokus. Ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor och kan då kontakta:

Johan Engström biträdande rektor 4-6
johan.engstrom@stockholm.se

Ingrid Bäckström biträdande rektor f-3 ingrid.backstrom@stockholm.se

Susanne van der Kwast biträdande rektor f-3 susanne.vanderkwast@stockholm.se

Med vänlig hälsning Skolledningen