OBS! NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL!

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
 

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan:

På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

Anmälningsrutiner: Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.

Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

 Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .

 Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se

Fritidsplanering för vecka 8

Måndag 20 februari
Vi går till Snokenskogen (bakom Sörgården) och leker direkt efter skoldagen. Tillbaka på Sörgården kl.14.30 för mellis i klassrummet

Tisdag 21 februari
14.30-15.15 Fritidskören på Tegelbo

15.00-16.00 Fritidsgympa

Onsdag 22 februari

14.30-15.30 Leksamling, vi lär oss och leker gamla och nya ”ringlekar”  (6 från varje klass)

Torsdag 23 februari
14.30-15.45 kalaha-turnering på övervåningen, för alla klasser på Sörgården (4 från varje klass)

  14.30-15.30 Skapande på undervåningen, för alla klasser på Sörgården (3 från varje klass)

Fredag 24 februari

15.00-16.00 Nyhetsstudio – vi filmar ett avsnitt av veckans fritidsnyheter varje fredag för att berätta vad som händer nästa vecka och vad som har hänt (3 från varje klass). Filmerna visas på klassbloggarna.