Veckobrev v.10

Hej alla barn och föräldrar!

Nyligen hemkomna från en rolig och lärorik dag på brandstationen. Stort tack ännu en gång till Arto som tog emot oss och för att vi fick ta del utav hans yrke.

Den här veckan har mycket tid gått åt till Bedömningsstöd i både svenska och matematik. I matematik har alla barnen fått göra både en skriftlig och en muntlig del. I svenska har alla gjort en muntlig del och en del även en skriftlig. Tobbe som varit med vår klass under tisdag-torsdag har gett barnen en massa beröm över hur studievilliga barnen är samt över vilken bra arbetsron vi har i klassen!

NO – Vi har prata en hel del om ”Tummen upp” uppdraget och en del bidrag har redan inkommit. Vi kommer göra en sammanställning efter sportlovet och ni kommer även att få en veckouppdatering över vilka bidrag som inkommit.

SV – Några har påbörjat att skriva om en egen påhittad superhjälte.

MA – Vi har gått igenom hur man använder sig av uppställning.

SO – Besökt en brandstation samt gjort kopplingar till viktiga samhällsfunktioner.

EN – Jag håller korta genomgångar på engelska och barnen hjälper till att översätta till svenska, de som kan svarar på engelska.

Läxa:
                                                                                                 23/2-8/3 Diamantjakten kap.17

V.10.                                                                                            Onsdag: Idrott, läsläxa till skolan                                               Torsdag: Läsläxa skickas hem

Viktiga datum:                                              
                                      16/3 Cosmonova
                                                                                 23/3 APT
                                                                                             27/4 APT, Föräldraråd 18.00-19.00, Skolråd 19.00-20.00

Ha ett riktigt skönt sportlov!                                                                     Mani

OBS! NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL!

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
 

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan:

På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

Anmälningsrutiner: Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.

Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

 Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .

 Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se