Gemensamma aktiviteter för 3:or

Vi har planerat ett antal gemensamma aktiviteter på fritidstid för alla 3:or på hela skolan. Detta för att ge alla en chans att lära känna varandra lite bättre mellan de olika avdelningarna inför sammanslagningen till hösten.

19/4 Onsdag

Skateboard, lekar och målning m.m.

Den första äger rum redan imorgon onsdag då alla 3:or direkt efter skolans slut kl. 14:00 samlas på stora skolgården för olika gemensamma aktiviteter. Varje avdelning kommer att hålla i en aktivitet, bland annat kommer man kunna välja på att måla med vattenfärg och att åka skateboard. Vi rekommenderar att ni tar med er en egen hjälm och även skateboard om ni har, då det finns ett begränsat antal för lån. Vi kommer också att äta mellis tillsammans.

24/4 Måndag

Utflykt till Highwalley Skatepark i Högdalen.

Alla 3:or som vill får åka med till skateparken i Högdalen efter skolan. Även här gäller att man tar med hjälm och skateboard om man har, annars finns det att låna. Vi äter mellis där och är tillbaka till senast 16:00.

De som inte kan eller vill följa med får gå med 0c1 och 0c2 till Trollskogen för att sedan äta mellis på skolan. Alltså tillbaka på skolan innan 14:30.

8/5 Måndag

Alla 3:or går tillsammans ner till Årstaliden där vi kommer att ha ett utedisco med olika lekar, musik och annat kul :). Mellis tar vi med oss och äter där.

24/5 Onsdag

Dagen efter Årstafestivalen är det planerat en heldagsutflykt för alla 3:e klassare på skolan inklusive klasslärare och fritids. Mer info om detta kommer!

Kommentera