Tider för utvecklingssamtal

På måndag nästa vecka (24:e april) kommer tiderna för utvecklingssamtalen att delas ut på era barns hyllor. Försök i första hand att byta internt med varandra om ni inte kan den angivna tiden. Går det inte så hör ni av er till mig så hittar vi en tid som passar. Samtalen kommer att ske under vecka 20 (15:e maj-19:e maj) och pågå i 30 minuter.

Vänliga Hälsningar

Daniel

Forntiden och flickornas historia

Under veckan kommer vi att på olika sätt att börja arbeta med forntiden där vi börjar med dinosauriernas tid och vandrar framåt genom historien och fram till vikingatidens början. Temat kommer pågå under större delen av resterande termin. Samtidigt kommer vi att läsa en bok som handlar om flickornas historia och hur livet såg ut från stenåldern fram till idag, inledningen av boken ”Flickornas historia” av Kristina Lindström börjar så här:

”När historien berättas handlar den mest om kungar och krigare. Om män. Sällan om kvinnor. Nästan aldrig om barn. Och särskilt inte om flickor. Det är som om flickorna vore osynliga. Som om de inte funnits. Som om de inte varit viktiga och värdefulla. Om flickorna berättar sin historia, hur låter den?”

 

Har ni frågor, funderingar eller tankar kan ni höra av er till mig!

Vänliga Hälsningar

Daniel

 

 

 

 

Gemensamma aktiviteter 3:or

Vi har planerat ett antal gemensamma aktiviteter på fritidstid för alla 3:or på hela skolan. Detta för att ge alla en chans att lära känna varandra lite bättre mellan de olika avdelningarna inför sammanslagningen till hösten.

 

19/4 Onsdag

Skateboard och målning m.m.

Den första äger rum redan imorgon onsdag då alla 3:or direkt efter skolans slut kl. 14:00 samlas på stora skolgården för olika gemensamma aktiviteter. Varje avdelning kommer att hålla i en aktivitet, bland annat kommer man kunna välja på att måla med vattenfärg och att åka skateboard. Vi rekommenderar att ni tar med er en egen hjälm och även skateboard om ni har , då det finns ett begränsat antal för lån. Vi kommer också att äta mellis tillsammans.

 

24/4 Måndag

Utflykt till Highwalley Skatepark i Högdalen.

Alla 3:or som vill får åka med till skateparken i Högdalen efter skolan. Även här gäller att man tar med hjälm och skateboard om man har, annars finns det att låna. Vi äter mellis där och är tillbaka till senast 16:00.

De som inte kan eller vill följa med får gå med 0c1 och 0c2 till Trollskogen för att sedan äta mellis på skolan. Alltså tillbaka på skolan innan 14:30.

 

8/5 Måndag

Alla 3:or går tillsammans ner till Årstaliden där vi kommer att ha ett utedisco med olika lekar, musik och annat kul :). Mellis tar vi med oss och äter där.

 

24/5 Onsdag

Dagen efter Årstafestivalen är det planerat en heldagsutflykt för alla 3:e klassare på skolan inklusive klasslärare och fritids. Mer info om detta kommer!

Information från ledningen

Till vårdnadshavare på Årstaskolan angående händelsen på Drottninggatan fredag 7/4:

Efter det fruktansvärda som hände i fredags går vi nu in i en ny vecka.
För oss som är på skolan denna vecka är det viktigt, som alltid, att vi möter barnen på ett lugnt och tryggt sätt.
Det är svårt att förutse vilka känslor som rörs upp vid en sån här händelse, detta gäller förstås även vuxna.
Vi ser, lyssnar och bry oss om och tar hand om det som kommer upp.

Vi har diskuterat den tysta minuten som är utlyst över hela landet idag måndag 12.00 och bestämt oss för följande:
Vi kommer att genomföra den tysta minuten på skolans olika avdelningar, de barn som vill får delta.
Barn i olika åldrar har naturligtvis olika tankar och förförståelse med sig när de kommer till oss på skolan, vi gör vårt allra bästa för att möta dem där de befinner sig.
Alla vuxna behöver nu hjälpa barnen att kunna vara källkritiska i flödet av information.

När alla är tillbaka på skolan på tisdag efter påsk kommer vi att erbjuda samtalsstöd för alla elever. Vi vet också av erfarenhet att en viktig läkande faktor vid sådana här händelser är att vardagen är sig lik och rutiner upprätthålls.

Flera av de som berörts av händelsen, antingen genom att vara på plats eller anhöriga till drabbade, eller som arbetade under och efter händelsen kan vara i behov av stöd.
Allmänheten kan vända sig till krisstödscentrum på Hantverkargatan 3. Krisstödet nås dygnet runt, krisstöd via telefon 08-508 40 000.

Mycket beröm har givits till räddningspersonal och medborgare som hjälptes åt i samband med händelsen.
Vi vill också passa på att ge er vårdnadshavare en eloge för hur ni hanterade situationen och hjälptes åt på allra bästa tänkbara sätt under fredagseftermiddagen.
Flera vittnar om ett fint samarbete mellan vårdnadshavare och personal på skolan under den osäkra situationen i fredags.

All den värme och omtanke som trots allt sprids efter det som hänt känns hoppingivande, ta hand om varandra.