Veckobrev v.16 och inför nästa vecka, v.17 (24:e april-28:e april)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med forntiden och lärt oss om Pangea, Triasperioden, Juraperioden och Kritaperioden.
 • tränat på multiplikationstabellerna.
 • varit på biblioteket och lånat böcker.
 • haft tyst läsning.
 • haft högläsning.
 • haft musik.
 • tränat på läsförståelse.
 • haft idrott.
 • haft slöjd.
 • läst våra sagoböcker som vi gjort för våra fadderbarn.

Inför nästa vecka, v.17

Måndag

Tiderna för utvecklingssamtalen delas ut på barnens hyllor, se separat inlägg.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

Första läxan efter nationella proven delas ut.

APT.

Enhetsråd och skolråd.

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

 

Veckobrev v.14 och inför nästnästa vecka, v.16 (18:e april-21:a april)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med de nationella proven i matematik.
 • tränat på multiplikation och division.
 • haft musik.
 • haft påskskattjakt.
 • lärt oss om påsken och varför vi uppmärksammar påsken.
 • haft klassråd.
 • påskpysslat.
 • haft idrott.
 • haft slöjd.
 • läst.
 • haft teknik.

Inför nästnästa vecka, v.16

Onsdag

Alla treor har gemensamma aktiviteter på stora skolgården på fritids, bl.a. skateboard. Ta gärna med en hemifrån om ni har. och hjälm såklart!

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

Daniel på kurs efter lunch, Jessica tar klassen.

Fredag

Bokbytardag för att uppmärksamma barnboksveckan, se separat inlägg.

 

Hoppas alla får ett jättetrevligt påsklov!

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

 

Veckobrev v.13 och inför nästa vecka, v.14 (3:e april-7:e april)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med de nationella proven i matematik och svenska
 • haft teknik.
 • sett på national geographic om djurlivet på vår planet.
 • haft musik.
 • arbetat med miljö.
 • haft idrott.
 • sett på Lilla aktuellt.
 • haft slöjd.
 • skrivit sagor.
 • tränat på multiplikationstabellerna 6-9.
 • haft tyst läsning.

Inför nästa vecka, v.14

Under hela veckan kommer vi att arbeta med de nationella proven.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

 

OBS! Kom ihåg att anmäla om ert barn ska vara ledifgt eller på fritids under påsklovet på bloggen.

 

Vänliga Hälsningar

 

Daniel

Veckobrev v.8 och inför veckan efter sportlovet, v.10 (6:e mars-10:e mars)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat;

 • skrivit faktatexter
 • arbetat med längd, tid och temperatur
 • skrivit sagor
 • haft idrott
 • läst läxan
 • haft musik
 • tittat på Lilla Aktuellt
 • läst tyst
 • haft teknik
 • haft slöjd

Inför vecka 10, veckan efter sportlovet

Tisdag

Ingen dans, vi börjar som vanligt i klassrummet kl 08:15.

Torsdag

Ingen idrott på grund av att Cissi är iväg på skidutflykt med årskurs sex, barnen är kvar på Bakgården och har aktiviteter utomhus tillsammans med resten av Bakgården.

 

Övrigt

Efter sportlovet och fram till ett par veckor efter påsklovet kommer inga ledighetsansökningar (som inte är under speciella omständigheter) att beviljas på grund av de nationella proven.

 

Hoppas ni alla får ett jättehärligt sportlov med mycket skratt och glädje!

Vänliga Hälsningar

Daniel

Veckobrev v.2 och inför nästa vecka, v.3 (16:e januari-20:e januari)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • på olika sätt arbetat med ”Mina drömmars stad” av Per-Anders Fogelström.
 • arbetat med att följa mönster i matematiken.
 • arbetat med läsförståelse.
 • haft idrott.
 • haft musik.
 • lärt oss om allemansrätten.
 • haft elevens val.
 • tränat på våra individuella mål.
 • haft slöjd.
 • varit på biblioteket och lånat böcker.

Inför nästa vecka, v.3:

Tisdag

Dans kl 08:20 i Folkets Hus. Det går bra att komma direkt till Folkets Hus klockan 08:20. Vi går från skolan kl 08:10 så om ni kommer till skolan först så behöver ni vara på plats innan kl 08:10. Se separat inlägg.

Onsdag

Läxdag, läseboken ”Nyckeln till skatten”, ”Gröna läxboken” och matematikpappret kring att beskriva geometriska figurer tas med till skolan. Se separat inlägg för läxa.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med.

Öppet Hus mellan kl 17-20 på Årstaskolan. Se mer information på hemsidan!

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

Veckobrev v.47 och inför nästa vecka, v.48 (28:e november-3:e december)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat;

 • arbetat med faktatexter
 • arbetat med läsförståelse
 • haft tyst läsning
 • arbetat i grupper kring problemlösning
 • läst läxan
 • haft Veckans grej
 • arbetat med teknik
 • haft slöjd
 • röstat vad vi vill göra till elevens val
 • haft musik
 • haft idrott

Inför nästa vecka, v.48

Onsdag

Läxdag, läseboken, gröna läxboken och pappret med läsförståelse 3 tas med till skolan.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

 

Vill också passa på att tacka allihopa för samarbetet kring utvecklingssamtalen. Det har verkligen varit givande!

 

Vänliga Hälsningar

 

Daniel