Veckobrev v.16 och inför nästa vecka, v.17 (24:e april-28:e april)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med forntiden och lärt oss om Pangea, Triasperioden, Juraperioden och Kritaperioden.
 • tränat på multiplikationstabellerna.
 • varit på biblioteket och lånat böcker.
 • haft tyst läsning.
 • haft högläsning.
 • haft musik.
 • tränat på läsförståelse.
 • haft idrott.
 • haft slöjd.
 • läst våra sagoböcker som vi gjort för våra fadderbarn.

Inför nästa vecka, v.17

Måndag

Tiderna för utvecklingssamtalen delas ut på barnens hyllor, se separat inlägg.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

Första läxan efter nationella proven delas ut.

APT.

Enhetsråd och skolråd.

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

 

Veckobrev v.14 och inför nästnästa vecka, v.16 (18:e april-21:a april)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med de nationella proven i matematik.
 • tränat på multiplikation och division.
 • haft musik.
 • haft påskskattjakt.
 • lärt oss om påsken och varför vi uppmärksammar påsken.
 • haft klassråd.
 • påskpysslat.
 • haft idrott.
 • haft slöjd.
 • läst.
 • haft teknik.

Inför nästnästa vecka, v.16

Onsdag

Alla treor har gemensamma aktiviteter på stora skolgården på fritids, bl.a. skateboard. Ta gärna med en hemifrån om ni har. och hjälm såklart!

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

Daniel på kurs efter lunch, Jessica tar klassen.

Fredag

Bokbytardag för att uppmärksamma barnboksveckan, se separat inlägg.

 

Hoppas alla får ett jättetrevligt påsklov!

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

 

Veckobrev v.13 och inför nästa vecka, v.14 (3:e april-7:e april)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med de nationella proven i matematik och svenska
 • haft teknik.
 • sett på national geographic om djurlivet på vår planet.
 • haft musik.
 • arbetat med miljö.
 • haft idrott.
 • sett på Lilla aktuellt.
 • haft slöjd.
 • skrivit sagor.
 • tränat på multiplikationstabellerna 6-9.
 • haft tyst läsning.

Inför nästa vecka, v.14

Under hela veckan kommer vi att arbeta med de nationella proven.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

 

OBS! Kom ihåg att anmäla om ert barn ska vara ledifgt eller på fritids under påsklovet på bloggen.

 

Vänliga Hälsningar

 

Daniel

Veckobrev v.12 och inför nästa vecka, v.13 (27:e mars-31:a mars)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med skriftliga räknemetoder.
 • tränat på läsuppgifter i matematiken.
 • tränat på att använda miniräknaren.
 • gjort nationella proven i svenska.
 • haft musik.
 • målat vårbilder.
 • haft sagoverkstad.
 • haft idrott.
 • haft slöjd.

Inför nästa vecka, v.13

Under hela veckan fortsätter nationella proven.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

Veckobrev v.11 och inför nästa vecka, v.12 (20:e mars-24:e mars)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med läsförståelse.
 • tränat på att lösa olika matematiska läsuppgifter.
 • tränat på de fyra räknesätten.
 • haft slöjd.
 • haft tyst läsning.
 • haft musik.
 • börjat med de nationella proven.
 • haft idrott.
 • uppmärksammat källkritikens dag.
 • arbetat med att göra sagor.

Inför nästa vecka, v.12

Under hela veckan kommer vi fortsätta att arbeta med de nationella proven.

Kom ihåg att fylla i påsklovsanmälan som finns på fritidsbloggen.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med.

APT

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

Veckobrev v.10 och inför nästa vecka, v.11 (13:e mars-17:e mars)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med tabeller och diagram.
 • tränat på digital tid, temperatur och längd.
 • lånat böcker på skolbiblioteket.
 • haft elevens val.
 • uppmärksammat internationella kvinnodagen.
 • haft klassråd.
 • pratat om vänskap utifrån en film.
 • arbetat med läsförståelse och hörförståelse.
 • haft slöjd.
 • tittat på Lilla aktuellt.
 • haft musik.
 • skrivit sagor och målat till.

Inför nästa vecka, v.11

Nationella proven börjar och kommer att fortlöpa under ca 7 veckor framåt. Inga ledigheter utan särskilda skäl kommer att beviljas. Under den här perioden har barnen inga läxor.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

 

Vänliga Hälsningar

Daniel