Veckobrev v.17 och inför nästa vecka, v.18 (2:a maj-4:e maj)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med multiplikationstabellerna.
 • haft teknik och bland annat pratat om motorer och el.
 • löst korsord.
 • sett på Lilla Aktuellt.
 • lärt oss om de olika aggregationstillstånden (fast, flytande och gas) och att tillstånden tar upp olika stor plats och har olik form beroende på tillstånd samt vad övergångsprocesserna (smältning, stelning, förångning, kondensation och sublimering) heter.
 • haft klassråd.
 • arbetat med forntiden och med dinosaurier.
 • haft slöjd.
 • gjort experiment och lärt oss att olika tempererad luft tar olika plats.
 • haft musik.
 • haft idrott.

Inför nästa vecka, v.18

Måndag

1:a maj, skolan är stängd.

Onsdag

Läxinlämning, gröna läxboken tas med till skolan (se separat inlägg för vilka avsnitt som ska göras).

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

Fredag

Läxhjälp mellan kl 13:30-14:30.

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

Veckobrev v.16 och inför nästa vecka, v.17 (24:e april-28:e april)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med forntiden och lärt oss om Pangea, Triasperioden, Juraperioden och Kritaperioden.
 • tränat på multiplikationstabellerna.
 • varit på biblioteket och lånat böcker.
 • haft tyst läsning.
 • haft högläsning.
 • haft musik.
 • tränat på läsförståelse.
 • haft idrott.
 • haft slöjd.
 • läst våra sagoböcker som vi gjort för våra fadderbarn.

Inför nästa vecka, v.17

Måndag

Tiderna för utvecklingssamtalen delas ut på barnens hyllor, se separat inlägg.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

Första läxan efter nationella proven delas ut.

APT.

Enhetsråd och skolråd.

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

 

Veckobrev v.10 och inför nästa vecka, v.11 (13:e mars-17:e mars)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

 • arbetat med tabeller och diagram.
 • tränat på digital tid, temperatur och längd.
 • lånat böcker på skolbiblioteket.
 • haft elevens val.
 • uppmärksammat internationella kvinnodagen.
 • haft klassråd.
 • pratat om vänskap utifrån en film.
 • arbetat med läsförståelse och hörförståelse.
 • haft slöjd.
 • tittat på Lilla aktuellt.
 • haft musik.
 • skrivit sagor och målat till.

Inför nästa vecka, v.11

Nationella proven börjar och kommer att fortlöpa under ca 7 veckor framåt. Inga ledigheter utan särskilda skäl kommer att beviljas. Under den här perioden har barnen inga läxor.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

Ingen läxa fram till omkring v.17

Nästa vecka (v.11) och fram till ungefär andra veckan efter påsklovet (v.17) så kommer vi att arbeta med nationella proven i matematik och svenska. Då nationella proven är omfattande så kommer barnen inte att ha någon läxa under den här tiden, varför det är extra viktigt att barnen läser en stund varje dag så att läsningen hålls igång. Vi har även pratat om att det är viktigt att läsa varje dag i klassen, så försök att påminna era barn och hjälp gärna till (om ni har möjlighet) att göra stunden mer givande genom att exempelvis lyssna och samtala kring texten som barnen läser.

Vänliga Hälsningar

Daniel

 

 

Läxa över sportlovet

Alla elever har fått ett kuvert utdelat på sina hyllor som man inte får öppna förrän på måndag när sportlovet faktiskt börjar. I kuvertet så ligger det fem lappar med korta uppgifter i matematik/svenska som man ska lösa tillsammans med en fysisk aktivitet som man ska utföra. Det spelar ingen roll i vilken ordning man drar lapparna bara man gör en uppgift om dagen (syftet med läxan, daglig hjärngympa och fysisk aktivitet tillsammans, försvinner om man gör allt på en gång) och ni behöver inte lämna in eller redovisa någonting för oss. Vi kommer enbart att diskutera och utvärdera lite kort på måndagen efter sportlovet hur barnen tyckte att läxan var. Stötta gärna barnen ifall de behöver hjälp! Denna läxa är alltså den enda läxan som barnen har under sportlovet.

Har ni frågor, funderingar eller synpunkter är det bara att höra av sig till mig eller Jessica.

Lycka till!

Vänliga Hälsningar

Daniel och Jessica