Veckobrev v.16 och inför nästa vecka, v.17 (24:e april-28:e april)

Hej allihopa!

Under veckan har vi bland annat:

  • arbetat med forntiden och lärt oss om Pangea, Triasperioden, Juraperioden och Kritaperioden.
  • tränat på multiplikationstabellerna.
  • varit på biblioteket och lånat böcker.
  • haft tyst läsning.
  • haft högläsning.
  • haft musik.
  • tränat på läsförståelse.
  • haft idrott.
  • haft slöjd.
  • läst våra sagoböcker som vi gjort för våra fadderbarn.

Inför nästa vecka, v.17

Måndag

Tiderna för utvecklingssamtalen delas ut på barnens hyllor, se separat inlägg.

Torsdag

Idrott, idrottskläder för inomhusaktiviteter tas med till skolan.

Första läxan efter nationella proven delas ut.

APT.

Enhetsråd och skolråd.

 

Vänliga Hälsningar

Daniel

 

Kommentera