läsläxor

Hej,

Idag fick blå grupp sin läsläxa. Blå grupp har läxa från onsdag till onsdag, röd grupp från fredag till fredag. Röd grupp får alltså sin första läxa på fredag. Det kommer fungera på samma sätt som förra året. Vi läser läxkapitlet i skolan och pratar om innehållet och svåra ord. Ni läser hemma fyra- fem gånger i veckan. När eleverna har med sig läxan till skolan på läxdagen lyssnar vi på dem och skickar hem en ny.

Jag hoppas detta ska fungera och att vi får superduktiga läsare i 2B! Tack för att ni hjälper till!

Hälsningar

Carolina

Läseböcker

Hej

Nu har äntligen våra läseböcker kommit! De heter som jag tidigare berättat ”Den magiska kulan”. Idag har vi i helklass tittat på och samtalat kring ord och begrepp på sidan 4-5. Jag har läst sidan 6-7, där bokens personer presenteras. I fortsättningen kommer blå grupp att ha läsläxa från måndag till måndag, röd grupp från tisdag till tisdag. Då kan jag gå igenom nytt kapitel samt hinna lyssna på barnen i halvklass. Till nästa vecka, måndag respektive tisdag, önskar jag att ni tillsammans klär boken i papper eller plast så att den håller bättre. Ni föräldrar får gärna läsa sidorna 6-7 igen tillsammans för/med ert barn så att ni alla vet vilka boken kommer att handla om. Jag sa, felaktigt, på föräldramötet att läseboken kunde stanna hemma mellan läxorna. När jag nu läst in mig mer på läromedlet, känner jag att det är en enormt stor vinst att ha boken i skolan när vi går igenom ett nytt kapitel. Boken ska därför med varje måndag respektive tisdag. Alla barn har idag fått en läxmapp i vilken de ska ha läxan, så att papper och böcker hålls fina och hela. Jag har namnat mapparna på utsidan samt skrivit vilken läxdag som gäller för varje barn.

Hoppas ni kommer att tycka boken är lika bra som jag tycker!

Ha en bra dag!

Carolina

Oktober är här

Hösten är äntligen här på riktigt. Vi började veckan i måndags med halvklass ma/drama där vi på matten ritade av några skolbyggnader. Barnen fick då öva på de geometriska formerna vi gått igenom. På eftermiddagen var det mini-utflykt och mellis ute. I tisdags gick vi på walking till Årstaliden och på eftermiddagen jobbade vi med veckans bokstav som är E.

20131002-093701.jpg

20131002-093829.jpg Idag, ons, är det ombytta grupper. På torsdag äter vi mellis ute (tillbaka i skolan ca kl 15.00) och på fredag är det ASL/bild och på em dans med Johanna, alltså ingen gymnastik.
Fortsatt trevlig vecka!
/ Marianna, Rebecca och Ulrika

20131002-094300.jpg

Kan man heta Lars?

20130925-113720.jpg

I måndags fortsatte vi med våra böcker och i tisdags var vi på vår första walking. Varje tisdagsförmiddag kommer vi att gå en bestämd runda ner till Årstaviken och vidare till dansbanan. Det känns att höstvindarna är här så se till att det finns varma kläder på hyllan eller i barnens lådor. Vi valde även ut ett träd som vi kommer att fortsätta dokumentera på våra tisdagspromenader.

20130925-112436.jpg I tisdags hade vi veckans bokstav som är L. Barnen kom på flera ord med l från vår promenad: leka, löv, Nils, men… Lars? Flera av barnen ställde sig frågande ”Kan man verkligen heta Lars?!” Ett namn som är på väg ur tiden?
Vi sjunger Majas alfabetssång med L på samlingen och har även börjat med yogaövningar på morgonen!
I onsdags hade röda och gröna bordet matte medan blå och gula hade drama. På matten gjorde vi ”trappor” med kaplanstavar och ritade av trapporna till tabeller.

20130925-113534.jpg

20130925-113543.jpg

20130925-113552.jpg

20130925-113558.jpg

20130925-113610.jpg

20130925-113622.jpg

20130925-113642.jpg

20130925-113649.jpg

20130925-113656.jpg
Idag, torsdag, fortsätter vi med veckans bokstav på våra iPads.

Torsdag 22 aug

Den här veckan, och även nästa, kommer vi att jobba med bokstaven ”O”. I tisdags fick barnen öva sin finmotorik och fylla i och klippa ut olika stora ”o:n” och även lära sig urskilja bokstaven ur ett mönster. Idag, torsdag, fortsatte vi bokstavsjakten och alla barn fick träna sig att känna igen O i en text. Så här kan det se ut.

20130822-181216.jpg

Högläsning
I sluten av samlingen varje dag kommer vi ha en stunds högläsning och vi börjar med boken ”Sandvargen och hela härligheten” av Åsa Lind med fina illustrationer av Kristina Digman.

20130822-182901.jpg

Språklekar
Under läsåret kommer vi jobba mycket med olika språklekar för att b l a öva koncentration, medvetenhet om språket samt väcka nyfikenhet för skriv- och läsinlärningen. Vi började idag med att öva oss i att lyssna… Vi lyssnade på olika ljud och lärde oss några nya ord på köpet. T ex att katten jamar när den sägen ”mjau” medan kon råmar när den ”pratar”.

20130822-182059.jpg

Vilan hade vi ute i det gröna med sagostund och fri lek för de barn som ville det.

20130822-182507.jpg