Veckobrev inför vecka 10

Hej!!!

På matten har vi arbetat med linje, sträcka och punkt. Vi har rättat nationella prov. Vi har också jobbat med area, omkrets och geometri. Det kändes roligt och enkelt. På textil slöjden har blå grupp  gjort nål böcker. På trä slöjden har röd grupp använt borrmaskinen och gjort hål i våra djur på hjul. På musiken arbetade vi med hur musiken kan påverka filmer. Och så pratade vi om mar drömmar.

MVH EMIL OCH LEON!!!!.

Eftersom jag har varit hemma tre av den här veckans fem dagar får elevernas veckobrev ovan vara det som berättar för er vad vi gjort. Fråga gärna era barn om ni vill veta mer!

 

Vecka 10:

Måndag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Skriv gärna en kommentar till ditt barn!

Onsdag: Läxfritt till denna onsdag. Ny läxa delas ut.

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

 

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • Vecka 9 är det sportlov.
 • Följande torsdagar under vårterminen har vi personalmöte; 23/3 och 27/4. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.
 • Den 23 maj är det Årstafestival. Eleverna är då på plats i skolan kl 17-20. Dagen efter har alla elever sovmorgon och skoldagen startar 9.30. Fritids är öppet som vanligt denna morgon. Kompensationsdag för Årstafestivalen är måndag den 5 juni. Även denna dag är fritids öppet för de som behöver vara på fritids.

 

Trevligt sportlov till alla som är lediga och trevlig vecka till er andra!

Carolina, Ola, Carina och Nicole

OBS NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL

Nya rutiner för modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan

 På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

 Anmälningsrutiner

 Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.

 Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3. Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår, närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se

 

Veckobrev inför vecka 8

Hej alla föräldrar och barn!

Den här veckan har vi lärt oss vinklar och nya figurer och punkt, sträcka och linje. Vi har rättat övningarna inför gamla nationella prov. På slöjden för röd grupp har dom flesta slipat raspat och sandpapprat. På SO:n har vi kollat på nyheter och gjort ett nyhet-kryss. På vårt arbetspass hade vi charader med lappar. I engelskan tittade vi på OzMo! Vi har haft fyrklövergrupper. På so:n jobbade röd grupp med faktatext om vargen.

 

Den här veckan har mycket fokus legat på matematik och svenska. Vi fortsätter att öva både på provsituationen och olika innehåll, så som problemlösning, läsförståelse, skriva berättelse och faktatext. Matematiken har också innehållit termerna punkt, stäcka, linje och vinkel. Vi har fördjupat oss i olika sorters trianglar, rätvinkliga, trubbiga och spetsiga. Den här veckan fick blå grupp skriva fredagsbrevet på ipad. Halva klassens föräldrar kan alltså förvänta sig fredagsbrev i mail form. Svara gärna med några meningar! Nästa vecka är det röd grupps tur.

 

Nästa vecka:

Måndag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Skriv gärna en kommentar till ditt barn!

Onsdag: Läsläxa, kapitel 19. Läs kapitlet 3-4 gånger, svara på frågorna i läxboken enligt tidigare instruktioner. Ta med både läsläxan och läxboken till skolan varje onsdag. Vi arbetar med boken i skolan på onsdagar.

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

 

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • Följande torsdagar under vårterminen har vi personalmöte; 23/3 och 27/4. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.
 • Den 23 maj är det Årstafestival. Eleverna är då på plats som vanlig under en skoldag, men också kl 17-20. Dagen efter har alla elever sovmorgon och skoldagen startar 9.30. Fritids är öppet som vanligt denna morgon. Kompensationsdag för Årstafestivalen är måndag den 5 juni. Även denna dag är fritids öppet för de som behöver vara på fritids.

 

Trevlig helg!

Carolina, Ola, Carina och Nicole

Veckobrev inför vecka 7

Hej! 10/2 2017

Den här veckan har det varit ganska bra arbetsro. Idag ska vi åka skridskor i Gubbängen där ska vi grilla korv och dricka saft. Vi har haft slöjd : blå grupp sydde tygböcker som man kan stoppa in nålar i. Röd grupp arbetar med djur på hjul vissa raspar eller filar. På engelskan har vi arbetat med serier på engelska. Vi gjorde papperssamer på bilden/so. Vi tittade också på en film om hur samer levde.

Mvh Gewalinn och Isabella

Vilket bra avslut på veckan! Alla barn klarade av både transport och skridskodag på ett toppenfint sätt! Bravo 3B! Den här veckan har vi arbetat med area. Vi har räknat area på kvadrater och rektanglar. Vi har använt oss av enheten rutor, t.ex en rektangel med höjden 4 och basen 3 har en area av 4×3=12 rutor. Vi har vi fortsatt med uppgifter som är hämtade från gamla nationella prov. På so:n fördjupade vi oss lite i förra veckans GOTW, samer. Vi startade också upp vårterminens tema som ska handla om forntiden. Eleverna fick besvara frågorna ”Vad vet du om forntiden?” och ”Vad vill du veta om forntiden?” På no:n arbetade vi med vattnetskretslopp och vattnets faser, fast flytande och gasform.

Nästa vecka:

Måndag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Skriv gärna en kommentar till ditt barn!

Onsdag: Läsläxa, kapitel 18. Läs kapitlet 3-4 gånger, svara på frågorna i läxboken enligt tidigare instruktioner. Ta med både läsläxan och läxboken till skolan varje onsdag. Vi arbetar med boken i skolan på onsdagar.

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • Följande torsdagar under vårterminen har vi personalmöte; 16/2, 23/3 och 27/4. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 16/2 och 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.

Trevlig helg!

Carolina, Ola, Carina och Nicole

Veckobrev inför vecka 6

Veckobrev

By: Arvid och Hampus

 

I veckan på fritiden har några gått till Björnparken. Och några har gått till Bandängen. På musiken gick några och spelade instrument och resten har kollat på school of rock. Vi ska ha GOTW nr 19 ledtråden är Sveriges första bosatta människor. På fyrklöver jobbade alla med värdegrund. Matematiken jobbade alla med omkrets.

MVH.

Hej då!!

Även den här veckan har eleverna arbetat bra på många lektioner. Den här veckan har vi arbetat med omkrets. Vi har räknat omkrets på trianglar och rektanglar. Vi har vi fortsatt med uppgifter som är hämtade från gamla nationella prov. På svenskan har eleverna skrivit om bus. På so:n arbetade vi vidare med religion. Den här veckan arbetade vi med buddhism och hinduism. På engelskan arbetade vi med serier, cartoons. Eleverna ritade serier med pratbubblor. På no:n arbetade vi med ryggradsdjur och ryggradslösadjur.

Nästa vecka:

Måndag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Skriv gärna en kommentar till ditt barn!

Onsdag: Ingen läsläxa denna vecka: Årstaskolan har studiedag onsdagen den 8 februari. Fritids är öppet, men det är ingen obligatorisk skoldag. Meddela ola.nordin@stockholm.se eller carina.thunberg@stockholm.se om ditt barn inte kommer att vara här den 8/2. Ola, Carina och Nicole kommer att ha lektioner denna dag.

Fredag: Ingen idrott. Hela Tegelbo åker till Gubbängens IP för att åka skridskor. Ta med skridskor, hjälm och något att sitta på. Tänk på att ni packar så att barnen kan bära utrustningen själv! Vi kommer att grilla korv. De som vill får gärna ta med en varm dryck. Vi kommer också att leka lekar vid IP.

 

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • Gå in och läs om helgens avlusningsdagar. Kolla in sidan och kamma era barn i helgen!  http://www.avlusningsdagarna.se/
 • Följande torsdagar under vårterminen har vi personalmöte; 16/2, 23/3 och 27/4. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 16/2 och 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.
 • Fritids hälsar att ni behöver gå in på fritidsbloggen och anmäla om ert barn ska vara på fritids eller ej under sportlovet.
 • Vi vill påminna er om att det nu är Skolwebben som ska användas vid sjukanmälan av barn. Inga telefonsamtal till Tegelbo. Ni behöver bank-id. Carolina hjälper gärna till om ni har problem att få det att fungera. Kontakta mig så får ni komma hit och få hjälp.

Trevlig helg!

Carolina, Ola, Carina och Nicole

Veckobrev inför vecka 5

Hej!!           27/1 2017

Den här veckan har vi jobbat med friktion och gravitation i no. Friktion är när atomer gnids mot varandra, om någonting har hög friktion så glider det dåligt. Om något däremot har låg friktion så glider det bra. Gravitationen håller oss kvar på marken. Om inte gravitation hade funnits hade vi ramlat av jorden. I tisdags hade vi so och såg en film om islam. Det var därifrån våra siffror kom.

MVH RUBY & ALMA

Även den här veckan har eleverna arbetat bra på många lektioner. Morgonpassen har varit mycket fokuserade och med fin arbetsro. På matematiken har vi fortsatt med uppgifter som är hämtade från gamla nationella prov. Eleverna fick inte heller denna gång förklaringar av oss under själva proven. Genomgång av den här veckans uppgifter sker nästa vecka. En del elever får då enskild genomgång med Tobbe eller mig och andra är med på helklassgenomgång. Vi har också arbetat med digitaltid. På svenskan har eleverna skrivit om sin drömsemester. De har försökt maila texterna till er. Några ipads strular mailen på, vi ska försöka åtgärda det snarast så att alla kan maila er! På so:n arbetade vi vidare med religion, islam. På engelskan arbetade vi med vidare med ”my room”. Eleverna ritade sitt eget rum och skrev vilka möbler som fanns i rummet.

 

Nästa vecka:

Måndag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Skriv gärna en kommentar till ditt barn!

Onsdag: Läsläxa, kapitel 17. Läskapitlet 3-4 gånger, svara på frågorna i läxboken enligt tidigare instruktioner. Ta med både läsläxan och läxboken till skolan varje onsdag. Vi arbetar med boken i skolan på onsdagar

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

 

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • Följande torsdagar under vårterminen har vi personalmöte; 16/2, 23/3 och 27/4. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 16/2 och 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.
 • Årstaskolan har studiedag onsdagen den 8 februari. Fritids är öppet, men det är ingen obligatorisk skoldag. Meddela ola.nordin@stockholm.se eller carina.thunberg@stockholm.se om ditt barn inte kommer att vara här den 8/2. Ola, Carina och Nicole kommer att ha lektioner denna dag.

Trevlig helg!

Carolina, Ola, Carina och Nicole

Veckobrev inför vecka 4

Hej!

Den här veckan har vi haft arbetspass. På arbetspasset har vi haft frågesport. Då ställer Ola en fråga och man ska svara på den. På matematiken hade vi multiplikation och övat inför nationella proven. På svenskan jobbade vi med Tobbe och vi fick tänka vilken superkrafter vi skulle vilja ha och så fick vi skriva på paddan vi skulle också rita oss själva som super hjältar. På musiken kollade vi på en film som hette school of rock. På slöjden började blå grupp på sy slöjd med Linnea och röd grupp på trä slöjden med Peter.

MVH PETER OCH NILS

Även den här veckan har eleverna arbetat bra på lektionerna. På matematiken har vi Börjat med uppgifter som är hämtade från gamla nationella prov. Dessa uppgifter finns på skolverkets hemsida. Vi repeterar olika områden och behöver också öva provsituationen. Eleverna kommer inte att få förklaringar av oss under själva proven. Nu när vi repeterar får de självklart hjälp och förklaringar. I onsdags hade vi multiplikationstest. Några elever har nu test på alla tabeller. De försöker då att hinna 120 tal på 5 minuter. Några elever fick med sig tabell nio hem för att öva på till onsdag. På svenskan har eleverna skrivit olika typer av texter. Vi har också printat ut texter från ipaden och klistrat in i vår bok där vi samlar texter vi skrivit. Eleverna illustrerar till sina texter. På so:n arbetade vi vidare med religion. Vi fördjupade oss i islam. På no:n arbetade vi med vintern och hur djuren gör för att klara vintern. Djuren löste det på tre olika sätt, migration, vintersömn eller andra anpassningar. På engelskan arbetade vi med djur och pratade om ett och flera, tex. one lion-two lions. Vi arbetade också med vilka rum vi har i huset. På bilden gjorde eleverna fina vinterpopup-kort.

Nästa vecka:

Måndag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Skriv gärna en kommentar till ditt barn! (Även denna fredag saknades många böcker i skolan, hjälp ditt barn att hitta och ta med sig boken.).

Onsdag Läsläxa, kapitel 16. Läskapitlet 3-4 gånger, svara på frågorna i läxboken enligt tidigare instruktioner. Ta med både läsläxan och läxboken till skolan varje onsdag. Vi arbetar med boken i skolan på onsdagar. Många elever har multiplikationskort i läxa. Hjälp ert barn att öva om ni har möjlighet!

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • Följande torsdagar under vårterminen har vi personalmöte; 26/1, 16/2, 23/3 och 27/4. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 16/2 och 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.

Trevlig helg!

Carolina, Ola, Carina och Nicole