Veckobrev inför vecka 17

Hej!

Matte: vi har arbetat med längd. Och vi har jobbat med uppställningar.

Svenska: vi har arbetat med nationella prov. Och på nationella prov så har dom flesta läst för några lärare.

Arbetspass: På arbetspasset så har vi haft frågesport.

No: I torsdags så såg vi på planet earth.

Musik: Då såg vi på E.T.

Hälsningar

Kristina och Leon

Den här veckan har fungerat mycket bra! Ni har fantastiska barn som arbetar på koncentrerat och gör sitt bästa! Det har varit mycket bra arbetsro och lugna raster. Den här veckan har vi haft ett delprov av de nationella proven i svenska. Eleverna har skrivit berättelser. Några elever har också läst för en lärare; mig, Tobbe eller Ulf. Vi bedömer läsningen och har sedan ett samtal kring texten. Resten av klassen kommer att göra det nästa vecka. På SO:n har vi fortsatt med forntidsarbetet. Vi har arbetat med bondestenåldern. Eleverna har gjort fina hällristningar i papper med vattenfärg och oljepastellkrita. Kom gärna förbi och titta utanför klassrummet! Vi har börjat med en ny högläsningsbok; Mysteriet på Hester Hill.

Nästa vecka

Måndag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Halva klassen har skickat mejl. Skriv gärna en kommentar till ditt barn eller svara på mejlet!

Tisdag:

Onsdag: Läsläxa, bokens sista kapitel. Läs kapitlet 3-4 gånger, svara på frågorna i läxboken enligt tidigare instruktioner. Ta med både läsläxan och läxboken till skolan varje onsdag. Vi arbetar med boken i skolan på onsdagar.

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • Torsdagen den 27/4 har vi personalmöte. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.
 • Den 23 maj är det Årstafestival. Eleverna är då på plats i skolan kl 17-20. Dagen efter har alla elever sovmorgon och skoldagen startar 9.30. Fritids är öppet som vanligt denna morgon. Kompensationsdag för Årstafestivalen är måndag den 5 juni. Även denna dag är fritids öppet för de som behöver vara på fritids.

Trevlig helg!

Carolina, Ola, Carina och Nicole

Veckobrev inför vecka 16

Hej!   7/4 2017

Den här veckan har vi haft matte. På matten har vi haft nationella prov. På nationella provet har vi använt miniräknare och jobbat med problemlösning. Några tyckte att det kändes enkelt och några tyckte att det kändes bra. Vi har också haft svenska där läste vi en faktatext om trafiken och då fick vi svara på frågor om trafiken. På bilden gjorde vi bokmärken som föreställer påskkaniner. Vi har också jobbat med forntiden på son. Vi har lärt oss lite mer om istiden och jägarstenåldern. Vi har tex lärt oss hur de bodde och vilka kläder de hade. Man fick lära sig lite nya saker och vi vill lära oss mer om det.

Glad påsk!

Ester och Peter

Vilket fint avslut vi haft på veckan! Det har varit mycket bra arbetsro och lugna raster. Vi är mycket stolta över våra elever! Den här veckan har vi haft tre delprov av de nationella proven, två i matematik och ett i svenska. Den ena matematikdelen innebar en lite mer omfattande problemlösning, den andra delen skulle man använda miniräknare. Veckans svenskdel var läsförståelse av en faktatext. Även denna vecka har barnen varit mycket fokuserade både under själva arbetet med provet, men också när de är klara men provet fortfarande pågår. På SO:n har vi fortsatt med forntidsarbetet. Vi har arbetat med istiden, hur isen dragit fram och skapat spår i naturen. Vi har också läst om och tittat på film om jägarstenåldern. Den del inom forntiden som pågick längst. Målen att kunna för eleverna när området är slutfört är:

 • Du kan jämföra hur livet var förr med hur det är nu. Du gör det med hjälp av människors olika berättelser.
 • Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och språket.
 • Du kan beskriva något om de första människorna. Du ger exempel på hur människorna levde och några viktiga saker som hände.
 • Du kan tala om när saker har hänt med hjälp av att använda tidslinjer och några ord som beskriver tid.

På so:n har vi också pratat om nyheter och haft klassråd. Svenska har bl.a. innehållit läsning, berättelseskrivande och samtal. Idag läste vi ut boken ”Glasbarnen” av Kristina Ohlsson. Det är en spännande bok med fristående fortsättningar. Eleverna fick utvärdera boken när vi var klara. En majoritet av barnen gav boken fyra eller fem stjärnor av fem.

 

Vecka 16:

Måndag: Lov

Tisdag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Halva klassen har skickat mejl. Skriv gärna en kommentar till ditt barn eller svara på mejlet!

Onsdag: Veckan efter lovet är läxfritt. Jag delar ut ny läxa.

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

 

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • Torsdagen den 27/4 har vi personalmöte. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.
 • Den 23 maj är det Årstafestival. Eleverna är då på plats i skolan kl 17-20. Dagen efter har alla elever sovmorgon och skoldagen startar 9.30. Fritids är öppet som vanligt denna morgon. Kompensationsdag för Årstafestivalen är måndag den 5 juni. Även denna dag är fritids öppet för de som behöver vara på fritids.

 

Glad påsk!

Carolina, Ola, Carina och Nicole

Veckobrev inför vecka 14

Hej !

På träslöjden håller visa på med djur på hjul. Många får göra valfritt för dem har redan gjort sit djur. På matten har vi haft nationella prov. Då arbetade vi med problem lösning.

På svenskan har vi arbetat med nationella prov. Då läste vi en historia och arbetade med frågor om den. Det var enkelt, och väldigt roligt! Vi hade lekar på grönan med alla pedagoger och alla barn på Tegelbo.

Hälsningar

Arvid och Emil!!!!!

Den här veckan har vi haft två delprov av de nationella proven, ett i matematik och ett i svenska. Matematikdelen innebar problemlösning och svenskan läsförståelse av en berättande text. Vi upplever att barnen är mycket fokuserade både under själva arbetet med provet, men också när de är klara och provet fortfarande pågår. De visar varandra stor respekt och ger varandra mycket fin arbetsro. Vi är glada och stolta över detta! På SO:n har vi fortsatt med forntidsarbetet. Vi hade en fråge-key note, där vi nosade på olika områden inom forntiden. Eleverna har fortsatt med sina GOTW-presentationer. Flera grupper har redovisat för klassen, och några har redovisat i andra klasser. På matematiken har vi arbetat vidare med längdenheterna. Denna vecka har vi också arbetat med kilometer. Svenskan den här veckan innebar att eleverna skulle skriva skattjakter till varandra. Hur skriver jag för att vara tydlig, men inte avslöjar för mycket? Eleverna har också skrivit lekinstruktioner. En lektion arbetade vi med skiljetecken. Eleverna fick en text som saknade skiljetecken. De skulle sedan sätt ut det på rätt ställe.

Nästa vecka:

Måndag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Halva klassen har skickat mejl. Skriv gärna en kommentar till ditt barn eller svara på mejlet!

Onsdag: Läsläxa, kapitel 23. Läs kapitlet 3-4 gånger, svara på frågorna i läxboken enligt tidigare instruktioner. Ta med både läsläxan och läxboken till skolan varje onsdag. Vi arbetar med boken i skolan på onsdagar. Veckan efter lovet är läxfritt.

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

 

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • På bloggen har Karin lagt ut så att ni ska anmäla behov av omsorg på påsklovet. Påsklovet är den 10/4-17/4.
 • Torsdagen den 27/4 har vi personalmöte. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.
 • Den 23 maj är det Årstafestival. Eleverna är då på plats i skolan kl 17-20. Dagen efter har alla elever sovmorgon och skoldagen startar 9.30. Fritids är öppet som vanligt denna morgon. Kompensationsdag för Årstafestivalen är måndag den 5 juni. Även denna dag är fritids öppet för de som behöver vara på fritids.

Trevlig helg!

Carolina, Ola, Carina och Nicole

Hej all föräldrar i årskurs 3

Nästa vecka kommer vi att börja se över klasserna till årskurs 4. Det är så viktigt att ni meddelar oss om ni har bestämt att byta skola till hösten.Vi vill förstås ge de elever som stannar de bästa förutsättningar i sina nya klasser och då är det avgörande att vi har så bra koll som det bara går.

Veckan efter påsk kommer vi att börja med olika aktiviteter som vi erbjuder treorna för att de ska bekanta sig mer med varandra över ”klassgränserna”.

Maila ingrid.backstrom@stockholm.se och carolina.fried-oscarson@stockholm.se snarast och ge besked om ni bestämt er för en förändring.

 

 

Veckobrev inför vecka 13

Hej alla damer & herrar 24/3 2017

På arbetspasset med Carina så pratade blå grupp om döden. Då såg vi på en film om en som hade dött. Den filmen hette Elias och de stora frågorna. Röd grupp arbetade med Carolina. De skulle titta på en bild och skriva en berättelse. De är en förberedelse till nationella prov. Vi har haft musik  då såg vi på filmen  E.T. De handlar om en utomjording som blev ven med en liten pojke. Vi tittar på filmen för att prata om hur musik påverkar känslor. På sv har vi gjort 5 raders  dikter. Vi har också läst läsläxa. På arbetspasset med Ola har vi lekt Alias och charader.

Mvh!

Gewalinn & Isabella

Den här veckan har vi haft tre delprov av de nationella proven i matematik. Vi är många pedagoger på plats när vi genomför proven. Vi delar upp barnen i olika rum, så att alla känner att det är lugnt och att de kan få stöd när de behöver det. Barnen har arbetat mycket koncentrerat och lugnt. På SO:n har vi pratat vidare om säkra källor. Vi har också arbetat med nyheter genom att ha nyhetskryss och tittat på lilla aktuellt. Eleverna har fortsatt med sina GOTW-presentationer. Flera grupper har redovisat för klassen. Ämnena som redovisas är mycket varierande. På NO:n har vi haft teknik. Vi arbetade vidare med hävstången, hjulet och skruven. Svenskan den här veckan innehöll bl.a ett moment med diktskrivning. Det blev jättefina dikter! Eleverna har också övat att skriva instruktioner i form av ett recept.

 

Nästa vecka:

Måndag: Carolina är med ledningsgruppen på konferens. Ola och Nicole är i klassen. Anmäl ev frånvaro både i skolwebben och på telefon denna dag. Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Halva klassen har skickat mejl. Skriv gärna en kommentar till ditt barn eller svara på mejlet!

Onsdag: Läsläxa, kapitel 22. Läs kapitlet 3-4 gånger, svara på frågorna i läxboken enligt tidigare instruktioner. Ta med både läsläxan och läxboken till skolan varje onsdag. Vi arbetar med boken i skolan på onsdagar.

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

 

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • På bloggen har Karin lagt ut så att ni ska anmäla behov av omsorg på påsklovet.
 • Torsdagen den 27/4 har vi personalmöte. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.
 • Den 23 maj är det Årstafestival. Eleverna är då på plats i skolan kl 17-20. Dagen efter har alla elever sovmorgon och skoldagen startar 9.30. Fritids är öppet som vanligt denna morgon. Kompensationsdag för Årstafestivalen är måndag den 5 juni. Även denna dag är fritids öppet för de som behöver vara på fritids.

Trevlig helg!

Carolina, Ola, Carina och Nicole

Arbetspass

Hej vårdnadshavare i klass 3b,
Idag på arbetspasset hade vi livskunskap. Vi kommer att ha livskunskap under några veckor framåt där pratar vi om de stora frågorna. Idag pratade vi om döden. Det väcker alltid känslor att prata om döden och många är tankarna hos era barn. Någon har mist ett älskat husdjur och någon annan en älskad släkting. Många funderar över vad som händer sedan, när vi dött, och tankarna kommer ofta in på sin egen existens. Vem är jag i allt det stora? Det var en fin stund och vi pratade länge. Vi tog upp vad som är levande, vad som varit levande och vad som aldrig levt. 

Vi utgår från filmerna om ”Elias och de stora frågorna”. 

Det vore bra om ni pratade lite hemma om detta ikväll. Tankarna kan ha landat och frågor uppkommit under eftermiddagen som kan vara skönt att ta med en vuxen.

Med vänlig hälsning

Carina 

Veckobrev inför vecka 12

Hej alla damer och herrar och barn

Den här veckan är speciell vi är på nationella proven vi har haft två delar. Igår hade vi föräldrafrukost med (nästan) alla föräldrar på tegelbo. vi har haft matematik. på matten arbetade vi med problemlösningar och längd dessutom har vi slutat att träna inför nationella proven. På arbetspasset har vi haft lite elevdemokrati typ vi fick rösta om vi skulle köra charader eller alias och alla typ på charader.

Mvh Ruben och Hampus.

Tack alla som kom på vår föräldrafrukost. Barnen uppskattade att få visa pågående arbeten. Ni som inte hade möjlighet att komma i onsdags är välkomna att komma förbi vid annat tillfälle och titta på arbeten. Vi har fortsatt att arbeta mycket med problemlösning. Det är ett moment som alltid kommer på proven. Arbetet kring mm, cm, dm och m har också fortsatt. På SO:n har vi pratat vidare om säkra källor. Årstaskolan och läraren Josef Sahlin fick i veckan pris för sitt arbete med källkritik. Vi tittade på arbetet Josef gjort med sina elever och inslaget som var med Årstaelever på TV4. Eleverna har kommit igång med fantastiska GOTW-presentationer. Några elever kommer redovisa redan idag fredag. Parallellt med nationella prov-gruppuppgifterna tittade eleverna på Planet earth. Det är fantastiska djurfilmer som fascinerar de flesta. På NO:n har vi också arbetat med teknik. Vi pratade om hävstången som tex finns på hålslaget.

Vi vill påminna er och eleverna vad som gäller kring mobiler. Elevernas mobiler ska vara avstängda när de kommer in på skolans område. Behöver eleverna ringa pga tex sjukdom, får de självklart göra det på Tegelbos telefoner. Lek med kompisar önskar vi att ni bestämmer i förväg. Skulle det vara så att ert barn ändå hör av sig på den egna telefonen under skol/fritidsdagen ber vi er uppmana dem att lägga på och gå till en pedagog. Vi har börjat fundera över hur eleverna ska grupperas inför fyran. Vi är måna om att det ska bli så bra grupper som möjligt. Det är då viktigt för oss att veta vilka barn vi ska fördela. Har ni tackat ja till en annan skola är vi tacksamma om ni mejlar oss detta.

 

Nästa vecka:

Måndag: Ta med fredagsbrevet-boken till skolan. Halva klassen har skickat mejl. Skriv gärna en kommentar till ditt barn eller svara på mejlet!

Tisdag:På tisdag ska alla barn och pedagoger på Tegelbo ”rocka sockorna” – ha olika färger på strumporna – för att uppmärksamma att vi alla är olika, med skilda förutsättningar.

Onsdag: Läsläxa, kapitel 21. Läs kapitlet 3-4 gånger, svara på frågorna i läxboken enligt tidigare instruktioner. Ta med både läsläxan och läxboken till skolan varje onsdag. Vi arbetar med boken i skolan på onsdagar.

Fredag: Idrottskläder för inomhusidrott samt handduk.

 

Viktiga datum och kom-ihåg:

 • På bloggen har Karin lagt ut så att ni ska anmäla behov av omsorg på påsklovet.
 • Följande torsdagar under vårterminen har vi personalmöte; 23/3 och 27/4. Har ni behov av omsorg efter 17.00 denna dag, meddela ingrid.backstrom@stockholm.se .
 • Den 27/4 kl 18.00-19.00 är det föräldraråd på Tegelbo.
 • Den 23 maj är det Årstafestival. Eleverna är då på plats i skolan kl 17-20. Dagen efter har alla elever sovmorgon och skoldagen startar 9.30. Fritids är öppet som vanligt denna morgon. Kompensationsdag för Årstafestivalen är måndag den 5 juni. Även denna dag är fritids öppet för de som behöver vara på fritids.

 

Trevlig helg!

Carolina, Ola, Carina och Nicole