Uppföljning av hög frånvaro

Uppföljning av hög frånvaro

Vid hög frånvaro – både giltig och ogiltig (exempelvis vid sen ankomst, beviljad ledighet eller vid längre tids sjukdom) kan ni komma att bli kontaktade av skolan för uppföljning av frånvaron och samtal kring hur vi på bästa sätt kan hjälpas åt så ert barn blir mer närvarande i skolan.

Frånvaro/närvaro rapporteras in i skolwebben varje dag. Ni vårdnadshavare loggar in på skolwebben och anmäler om ert barn är sjuk eller fått beviljad ledighet. Detta är något som ni måste göra för varje dag som ert barn är frånvarande från skolan. Vid beviljad ledighet kan ni i förväg fylla i detta i skolwebben.

Se gärna tidigare inlägg kring frånvaroregistrering i skolwebben.

Skolan är även restriktiv när det gäller ledighet på grund av skolplikt (under de nationella proven v.11-22 kommer ingen ledighet att beviljas).

Kommentera