Kontakta oss

Välkommen att ta kontakt med oss

Behöver du komma i kontakt med oss nås vi enklast via mejl. Eftersom vi är i klassrummen med eleverna stora delar av dagen är det svårt att nå oss via telefon.

Följande lärare arbetar i enhet 5:

Cecilia Erkers
Mentor 5A
SO-ämnen
cecilia.marie.larsson@stockholm.se

Therese Croon
Mentor 5B
Svenska och idrott
therese.croon@stockholm.se

Ornina Abacioglu
Mentor 5C
ornina.abacioglu@stockholm.se
Matte och NO

Gabriella Israelson
Enhetsledare, mentor 5D
gabriella.israelson@stockholm.se
Svenska och matte

Susanne Pettersson
s.pettersson@stockholm.se
Svenska som andraspråk, samt
samordnare för modersmålsundervisningen

Anna Carlsson
anna.ml.carlsson@stockholm.se
Svenska som andraspråk

Telefon till enhet 5s arbetsrum:
08-508 46 219