Planering åk 6 textilslöjd

Slöjd         Lokal pedagogisk planering, årskurs 6

 Du kommer att sy kläder till dig själv eller till någon annan efter storlek och modell

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 • Formger och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centralt innehåll

 • Textilmaterialets egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdförmåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Elevens mål

Efter arbetsområdet ska eleven kunna/förstå dessa begrepp:

måttagning                                rörelsevidd                                storlekssystem

mönsterdelar – framstycke – bakstycke- ärm                trådrak                    sömsmån

markering                      tvärnåla              insnitt/inprovning                symaskins-stickning

 

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Idé, planering, reflektion, genomförande varvat med genomgångar och därefter utvärdering

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

Bedömningsmatris åk 4-6                                                                     2012-10-12

Formge och framställa i olika material

 

 

Eleven kan på ett:

 

 

 

 

 

 

Eleven kan:

 

 

Betyg E

 

enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och föremål i olika material utifrån instruktioner

 

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

Betyg C

 

utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Betyg A

 

välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt   sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter  

Utifrån syftet väljer eleven:

 

 

 

Eleven kan:

 

 

tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val

 

bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

 

tillvägagångssätt och ger utvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

 

tillvägagångssätt och ger välutvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp

Analysera och värdera arbetsprocess och resultat med hänsyn till form, funktion och kvalitet

 

 

Under arbetsprocessen ska eleven:

 

 

 

 

 

Eleven kan ge:

 

 

 

bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

 

 

formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt

 

utvecklande omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

 

 

formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

 

välutvecklande omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck  

Eleven för:

 

enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

 

utvecklande resonemang om symboler, färg, form och material.

 

välutvecklande resonemang om symboler, färg, form och material.