Planering musik vt 17

Period 1 (Vecka 2-10)

8 lektioner

Pass 1 – Genomgångar, lyssningsexempel etc.:

-Musikteori (begrepp, symboler, ackordformel, namn på tangenter och notering)

-Instrumentkännedom (blåsinstrument, stränginstrument, slagverksinstrument och tangentinstrument)

-Hörselvård

Pass 2 – praktiskt musicerande i grupp och enskilt:

-Sång- och röstträning (sångapparaten, uppvärmning och gemensam sång)

-Ackordspel med basfunktion (låtar med 1-5 ackord)

-Melodispel

-Spel på rytminstrument

-Spel i grupp

Redovisningar:

-Under löpande lektionsarbete sker generell övergripande bedömning, men vissa test behövs för att komplettera bedömningsunderlaget.

-Test – Instrumentkännedom vecka 11.

-Test – Sångdiagnos vecka 11.

 

Period 2 (vecka 11-21)

10 lektioner

Pass 1 – Genomgångar, lyssningsexempel etc.:

-Afroamerikansk musikhistoria: Vi reder ut grundläggande begrepp som R’nB, Gospel, , Rock´n Roll, pop, soul, heavy metal etc. Vi lyssnar och samtalar samt lär oss att urskilja typiska markörer.

Pass 2 – praktiskt musicerande i grupp och enskilt:

-Gemensam sång

-Eget skapande Eleverna gör egna låtar och arrangerar dem i appen GarageBand.

-Melodispel

Redovisningar:

– Eget skapande – under löpande lektionsarbete sker generell övergripande bedömning,

-Prov – Afroamerikansk musikhistoria

 

Betygsmatris musik åk 6 vt 17

Musik åk 6

Jag heter Magnus Wahl är musikärare för bl.a. åk 6 på Årstaskolan. Här kommer lite information om musiken. Eftersom jag är ny på skolan så har jag inte riktigt kommit in i det här med bloggformatet ännu. Jag hoppas att ni har överseende med det. Det har varit roligt att undervisa 6:orna i musik.

Om ni tittar på planeringen och betygsmatrisen som bifogas så kan ni se att vi har mycket att göra. Just nu ska eleverna förbereda en egenvald sång för att en utvärdering i det momentet. De kan sjunga antingen ensamma eller i grupper om 2 eller 3. Vi går också in i slutskedet av att ha tränat trummor, elbas, melodispel och ackordinstrument ( gitarr eller piano ). I det sammanhanget ingår också spel i grupp. Just nu arbetar vi också med instrumentkunskap.

Planering: overgripande-planering-musik-ht-16-ak-6

Betygsmatris: betygsmatris-musik-ak-6-2

Vänliga hälsningar

Magnus Wahl
E-post: magnus.wahl@stockholm.se