Matematik

Hej

Just nu arbetar vi med: typvärde, medelvärde, median, koordinatsystem, olika typer av diagram; linjediagram, cirkeldiagram, stapeldiagram, stolpdiagram.

Vi använder oss av värden i heltal, decimaltal, procent och bråkform.

Under några veckor framöver kommer vi också träna på att lösa uppgifter hämtade från gamla nationella prov i matematik.

Vill någon titta på genomgångar hemma hittar ni två stycken filmer i det här inlägget.

I nästa matematik inlägget lägger vi uppgifter som är bra att träna på hemma. Det går bra att använda uppgifterna också för att själv testa sina kunskaper.

Vänligen
Gabriella och Ornina