SO- nytt arbetsområde

Nu har vi startat nästa arbetsområde som handlar om:

Geografi- naturens processer, samt jordens resurser.

 

Centralt innehåll ÅK 4-6

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, t.ex. plattektonik och erosion. Konsekvenser för människa och natur.
 • Europeiska kultur och naturlandskap, samt processerna bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens olika naturresurser, t.ex. vatten, skog och fossila bränslen. Var de finns, utnyttjande samt var vi kan finna dessa.

Efter avslutat arbetsområde ska du bl.a. kunna besvara följande frågor:

 • Varför och hur uppstår en jordbävning? (jordens inre, kontinentalplattor)
 • Hur skapas en bergskedja?
 • Vilka olika naturkrafter förändrar jordytan?
 • Vilka olika naturresurser hittar vi i de olika delarna av Europa?
 • Varför bor det fler människor i nordvästra Europa jämfört med vad det gör i norra Europa?

 

Arbetssätt

 • Vi kommer läsa och diskutera innehållet läroboken.
 • Göra övningar enskilt, i par och i helklass.
 • Titta på film inom ämnet.

 

Träna på begrepp:

https://webbapp.liber.se/upptack-jordens-resurser/#/4-jordens-inre-och-yttre-krafter

Vecka 4 åk6

Hej!

Nästa vecka har vi utvecklingssamtal. Eleverna har förberett samtalen genom att utvärdera IUP-målen och tänkt igenom vad som kan utvecklas under resten av terminen.

Simskolan fortsätter. Samling vid lusthuset, måndag 14:20.

Test samhällskunskap- lag och rätt (se tidigare blogginlägg):

Tisdag 31 januari, klass 6B, 6C och 6D.

Onsdag 1 februari, klass 6A.

Trevlig helg!

 

åk6 vecka 3

Hej, vi är igång med skolarbetet igen!

Här kommer div. information om kommande veckor.

 • Glöm inte att boka en tid till utvecklingssamtal v4 (se tidigare blogginlägg)
 • De nationella proven i svenska närmar sig. Provdatum är 7/2 och 9/2
 • Studiedag 8/2

På måndag börjar sexorna parvis med att hjälpa till som matsalvärdar i köket.

Simskolan fortsätter för de som har anmält sig. Start måndag, samling vid lusthuset 14:20.

Avslutningsvis en extra påminnelse om Årstaskolans öppet hus:

https://www.facebook.com/events/1827629384185662/

Trevlig helg!