SO åk 6 religion

Nu är vi klara med geografi. Nästa arbetsområde i SO är:

Religion- världsreligionerna

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och i de andra världsreligionerna, t.ex. som de uttrycks i i religiösa berättelser i bibeln och andra urkunder.
 • Hur olika livsfrågor, t.ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar

Mål och syfte

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna följande:

Kunna och jämföra de olika världsreligionerna, vad det gäller:

 • Heliga skrifter
 • Heliga platser och byggnader
 • Gudar
 • Ritualer
 • Leder gudstjänst
 • Symbol
 • Levnadsregler, vad händer efter livet på jorden.

Arbetssätt

 • Vi kommer läsa i läroboken och besvara frågor.
 • Göra övningar enskilt, i par och i helklass.
 • Titta på film inom ämnet.
 • Jobba med informationssökning.
 • Prata, diskutera om samt lära oss olika begrepp

Vi kommer att bedöma dig utifrån:

 • En skriftlig kunskapskontroll och gruppuppgift.
 • Ditt deltagande i gemensamma diskussioner.
 • Din förmåga att söka information och redovisa dina källor.
Inlägget postades i SO. Vill du bokmärka detta så är detta permalänken..

Kommentera