Veckobrev v 8

Och så var det redan dags för Sportlov!
Vi önskar alla elever ett skönt lov. Vi börjar igen måndag 6/3 enligt ordinarie scheman.

För de elever som missat att genomföra någon del av de nationella proven i svenska kommer det att göra proven måndag 13/3.

Information kring modersmål:

OBS NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan
På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.
Anmälningsrutiner
Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.
Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.
Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .
Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se

Information kring Sportlovet:

Sportlov 2017

Trevlig helg!

Enhet 6