veckobrev

Nästa vecka är det nationella proven i engelska.

Tider:

onsdag 3/5 samling 9.15, slutar ca 14.20

fredag 5/5 samling 9.15, ordinarie undervisning efter lunch.

Info: ta gärna med en vattenflaska och macka eller en frukt.

 

Utflykt:

tisdagen den 9/5 ska vi till armemuseet.

Eleverna ska ta med matsäck. .

Mer information kommer längre fram.

 

Årstafestivalen:

Den 23/5 är det årstafestival, mer information kommer längre fram.

Kompensationsledigt för den eftermiddagen kommer att vara 5/7.

Mer information kommer längre fram.

 

Friidrottsdag:

Den 7/7 är det friidrottsdag. Mer information kommer längre fram.

 

Informationsmöte: Årstaskolan Årstaviken

Informationsmöte om Årstaskolan Årstaviken:
Skolan kommer att ha ett möte om Årstaskolan Årstaviken, torsdag 18/5 18.00-19.00 i matsalen. Inbjudna är alla vårdnadshavare på Årstaskolan som vill veta mer.

Vi kommer då att berätta om och beskriva byggprojektet och hur planen ser ut framöver. Det kommer att vara en kortare generell informationsdel som sedan går över i ett mingel där en kan ställa frågor till den en vill. Utöver pedagoger, elevhälsa och skolledning är även projektsamordnare från Utbildningsförvaltningen och SISAB samt fältassistenter och polis inbjudna.

Vänliga Hälsningar,

Kalle Enström
Rektor

Viktig information!

Till vårdnadshavare för elever i åk 6 på Årstaskolan!

 

Nu närmar sig tiden när vi behöver planera blivande klasser i åk 7 nästa läsår. Det är därför av stor vikt att vi får ett så säkert underlag som möjligt att arbeta med när det gäller hur många av våra nuvarande elever som väljer en annan skola. Alla som har sökt eller blivit antagen till annan skola, och alltså lämnar Årstaskolan, måste fylla i en blankett om ”byte av skola” och lämna den till skolans expedition. Det går inte att skriva in sig i ny skola förrän man skrivit ut sig ur den nuvarande skolan.

 

Vi önskar därför att ni senast den 5 maj meddelar oss på Årstaskolan om ni tänker säga upp platsen till nästa läsår.

 

Skolledningen